PDA

View Full Version : Chương trình Phỏng vấn cuối cùng cho Chương trình Học Bổng ESE năm 2010/2011



ESE Admin
Mar 7, 2011, 02:28 PM
Địa điểm: Phòng English Sharing Experience (ESE) trên Paltalk.
Thứ bảy: Ngày 12/03/2011 (Giờ VN)

*10h sáng: Phát biểu khai mạc và Giới thiệu về Học Bổng ESE: thầy HcVcT

*10h05: Phỏng vấn 1 sinh viên ở Hải Phòng
+ Thành viên phỏng vấn: thầy LuaViet
+ Thành viên kết nối: cô Hoaisvn.

*10h20: Phỏng vấn 13 sinh viên ở Hà Nội
+ Thành viên phỏng vấn: thầy LuaViet
+ Thành viên kết nối: cô 8TieuMieu & cô pinkriver

*13h00: Phỏng vấn 11 sinh viên ở Cần Thơ
+ Thành viên phỏng vấn: thầy LucChiCamMa
+ Thành viên kết nối: cô BaThim7, cô NgocDiem & cô Loan

Chủ nhật: Ngày 13/03/2011 (Giờ VN)

*10h sáng: Phát biểu khai mạc và Giới thiệu về Học Bổng ESE: thầy HcVcT

*10h05: Phỏng vấn 3 sinh viên ở Huế
+ Thành viên phỏng vấn: thầy LuaViet
+ Thành viên kết nối: cô piggy_eyes.

*11h00: Phỏng vấn 5 sinh viên ở Đà Nẵng
+ Thành viên phỏng vấn: thầy LuaViet
+ Thành viên kết nối: anh old_cat_54

*12h00: Phỏng vấn 21 sinh viên ở TPHCM
+ Thành viên phỏng vấn: thầy LucChiCamMa
+ Thành viên kết nối: thầy BAM-BI-NO, cô BaThim7 & cô NgocDiem