PDA

View Full Version : ESE Scholarship Announcement for Newspaper/MagazineHcVcT
May 20, 2010, 05:23 AM
Darn... I apologize to thầy HandsomeBear. I knew I forgot to send my pm to someone important. Now I know who I missed. I forgot to send the draft to thầy HandsomeBear. I apologize for my wrecked brain; hence, I'll post it here as we all can discuss.
We need an annoucement that would fit a newspaper/magazine. I've drafted something in Vietnamese that I myself don't like; however, due to my limited vocabulary in Vietnamese, I was not able to fluently communicate the message. I've sent my draft across to everyone in hope to get some correction and feedback. I've got some great feedback. Cô Dieu-Nhac will be posting hers for us to examine. While cô 8 corrected my spellings, cô Hoài graciously rephrased my draft.
Something that I'm pondering on... Should we or should we not disclose the scholarship's requirements/criteria on this announcement. Cô Jenna thinks we should. She had supported with a beautifully written draft from Bro Đức in VN through BaThim7 which includes the prerequisites as well as the requirements. However, I don't know if we can precisely clarify all prerequisites and/or requirements. For example, Hộ khẩu nghèo... This certification would help the chance of a candidate; nevertheless, it is not a requirement. The grade point average also falls into this category as we had discussed that the true value of the GPA differs depending on the institution the individual attends. These are just thoughts of mine.
We have a chance in receiving helps from journalists to announce our scholarship program. We need to do it right and have a post which we all agree with. I'm asking for everyone's help in phrasing your own annoucement here. If you're unable to do it in Vietnamese, do it in English and cô Hoài, cô 8, and others can translate for you.
Time is critical. Please have your version posted here asap that we may finalize an annoucement for our ESE Scholarship.

--------------------------------------------------------------------------
My draft (with correction from cô 8):

ESE (English Sharing Experience) muốn giúp đỡ các sinh viên đang học tại Việt Nam, có tài chí và hiếu học nhưng hoàn cảnh hạn hẹp trong tài chính. ESE đang nhận đơn cho chương trình học bổng 2010-2011. Học bổng dành cho các sinh viên sẽ vào năm thứ nhất hoặc đang trong Đại Học. Học bổng được chia thành 2 loại. Loại xuất xắc là $500. Loại khuyến khích là $250. Biết tiếng anh không phải là một điều kiện đòi hỏi trong học bổng. Các sinh viên nên tìm hiểu thêm trong (nêu muốn dùng chi tiết thì: Để biết thêm chi tiết xin xem trong) diễn đàn http://www.ESEonline.net. English Sharing cũng có mặt trên facebook.com/EnglishSharingExperience và Paltalk.com.
Với mục đích giúp đỡ người Việt Nam trau dồi Anh Ngữ, ESE được thành lập năm 2005 hoạt động trong Paltalk. ESE có hơn 80 thành viên tình nguyện. Ngoài việc giúp đỡ cải thiện Anh Ngữ, ESE có mở những chương trình như Cứu trợ lũ lụt miền Trung và Học Bổng. Đây là chương trình học bổng lần thứ 3 của ESE, được sự đóng góp của những mạnh thành quân trên toàn thế giới. Chương trình học bổng 2009-2010 của ESE đã tặng các sinh viên tại Việt Nam 17 giải thưởng.
Đơn xin học bổng đang được nhận cho đến (Hạn chót nhận đơn xin học bổng 2010-2011 là) ngày 17 tháng 9, năm 2010.

---------------------------------------------------------------------
Cô Hoài's rephrasing:

ESE (English Sharing Experience) được thành lập năm 2005 hoạt động dưới hình thức một lơp học tiếng anh online 24/24 trên paltalk. Đến nay, ESE đã có hơn 80 thành viên tình nguyện. Ngoài mục đích hỗ trợ các bạn trong việc học Anh Ngữ, ESE còn có những chương trình như Cứu trợ lũ lụt miền Trung và Học Bổng.Học bổng của ESE nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên Việt Nam gặp hoàn cảnh khó khăn về tài chính nhưng ham học và có ý chí cũng như quyết tâm vươn lên trong học tập. ESE đã hoàn tất việc trao học bổng cho các bạn ở Việt Nam được 2 lần dưới sự giúp đỡ của các mạnh thường quân trên thế giới. Đặc biệt, chương trình học bổng 2009-2010 của ESE đã tặng các sinh viên tại Việt Nam 17 giải thưởng.

Để xúc tiến việc trao học bổng lần thứ 3, ESE bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng cho niên học 2010 - 2011 cho đến ngày 17 tháng 9 năm 2010 nhằm mục đích có thể trao học bổng kịp thời cho các bạn vào mua khai giảng năm học mới. Tất cả các bạn TÂN SINH VIÊN (nghĩa là sinh viên có giấy trúng tuyển ĐH gọi học năm thứ 1 - cái này em hơi confused không biết mình có nên extend deadline nộp hồ sơ ko vì đến hết tháng 10 ĐH mới thông báo trúng tuyển các nguyện vọng xong) và sinh viên năm thứ 4 đều có thể nộp hồ sơ xin học bổng này. Học bổng được chia thành 2 giải: Giải Xuất sắc và khuyến khích. Biết tiếng Anh không phải là điều kiện nhất thiết để nộp hồ sơ.
Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể đăng nhập vào website http://www.ESEonline.net. Ngoài ra, chúng tôi cũng có facebook.com/EnglishSharingExperience chính thức của ESE cũng như trên Paltak.com.

--------------------------------------------------------------------
Note: I've started to use http://tienganh.net; however, I've reverted back to http://ESEonline.net. "ESEonline.net" is much closer to our true name "ESE". The problem is ESEonline.net is only a redirect and the true forum is tienganh.net. Direct link to ESEonline.net will not work (for example: http://eseonline.net/schedule.php). Maybe JK can look into this as I have no suggestion. Though understanding the intention of "tienganh.net" being a better search engine criteria; of course, I'd personally like to see everything being ESEonline.net.