PDA

View Full Version : ESE Scholarship PanelHcVcT
Aug 4, 2008, 01:32 PM
Ban Học Bổng ESE 2012-2013

HcVcT (U.S. treasurer)
zZz Lua Viet zZz
Bam-Bi-No (V.N. treasurer)
Handsome Bear (Bear Lac Loi)
Dieu_nhac
8TieuMieu8
hoaisnv
GemmyNTBN (Ba Thim 7) (V.N. treasurer)
LucChiCamMa
JK (anh2 cafe)
ChayLonTon
ngoc_diem_131
SweetOctober17
Hoang022


Ban điều hành được lập ra để hướng dẫn đường lối của Học Bổng ESE. Tất cả ý kiến nêu lên từ các bạn đều được xem xét cẩn thận. Sự tham gia của các bạn sẽ được tôn trọng và cân nhắc để đạt mục đích trong sự hoàn tất của Học Bổng ESE.