PDA

View Full Version : (2012-2013) ESE Scholarship ApplicationHandsome Bear
Sep 27, 2012, 09:56 PM
The ESE Scholarship application is attached.
Mẫu đơn xin Học Bổng ESE đã được đính kèm ở cuối post.

--- o0o ---

To know more about ESE Scholarship, please go to http://tienganh.net/showthread.php?t=4813 (http://tienganh.net/showthread.php?t=4813)
Để biết thêm về tổ chức Học Bổng ESE, xin vào cái link này: http://tienganh.net/showthread.php?t=4813 (http://tienganh.net/showthread.php?t=4813)

ESE Scholarship application acceptance period: From October 1, 2012 to midnight November 30, 2012 (Vietnam time)
Thời hạn nhận đơn Học Bổng ESE: Từ ngày 1 tháng 10 năm 2012 cho đến 23:59 giờ ngày 30 tháng 11, năm 2012 (Giờ Việt Nam)

Please download and read the instruction for filling out and submitting the ESE Scholarship Application for additional details.
Xin vui lòng tải đơn xin học bổng và điền đơn chính xác theo bản chỉ dẫn đã được đính kèm theo mẫu đơn.

ESE is not responsible for lost email. We will reply to your email upon receipt.
ESE không chịu trách nhiệm khi mất thư. Chúng tôi sẽ trả lời sau khi nhận được đơn.

Please go to ESE Scholarship Questions and Answers (http://tienganh.net/threads/7710-hoi-dap-ve-hoc-bong-ese-questions-answers-about-ese-scholarship) for additional information and updates.
Xin vui lòng vào link của Hỏi Đáp về Học Bổng ESE (http://tienganh.net/threads/7710-hoi-dap-ve-hoc-bong-ese-questions-answers-about-ese-scholarship)để biết thêm chi tiết và tin tức.

For questions, please contact us at ese_scholarship@yahoo.com (ese_scholarship@yahoo.com).
Mọi thắc mắc khác, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ email sau đây: ese_scholarship@yahoo.com (ese_scholarship@yahoo.com)