PDA

View Full Version : Request for hình, phim, audio trong các buổi lể trao học bổng ESEHcVcT
May 12, 2012, 09:30 AM
Các bạn ai có hình, phim, âm của các buổi lể trao học bổng ESE, xin các bạn gữi vào ese.scholarship@gmail.com nhé.
Nếu không gữi trực tiếp được thì upload lên server nào đó rồi gữi cho ese.scholarship@gmail.com cái link nhé. Chúng ta đang tìm tất cả các hình, phim, và âm thu lại trong các buổi đó.
Cảm ơn cả nhà...

OoSoOSwtJenna
May 12, 2012, 09:36 AM
Please also send any pictures, video, audio to EnglishSharingExperience@gmail.com so I can upload them to ESE Facebook main and page. Thanks in advance!