+ Reply to Thread
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12

Thread: Anh chị nge đoạn hội thoại bằng tiếng anh này và ghi ra văn bản giúp em với?

 1. #11
  ESE Student namphong0612's Avatar
  Join Date
  September 2010
  Location
  Saigon, Vietnam
  Posts
  11
  Thanks
  0
  Thanked 5 Times in 4 Posts

  Default

  Tạm dịch như sau

  A: Hi Linh. What are you doing here?
  B: I'm waiting for my brother to pick me up.
  A: Really?
  B: The summer vacation starts next month. Do you have any travel plan?
  A: No. I have my part-time job. How about you?
  B: Me? Last year I already went to Nha Trang, so this year I'll stay home.
  A: Did you enjoy that trip to Nha Trang? Did you stay in a hotel, or at your relatives' house?
  B: At my relatives' house.
  A: Was there any yummy food in Nha Trang?
  B: Lots. Grilled shrimp, fish, hot pot, and so on.
  A: Sounds great. Will you ever visit it again?
  B: Maybe next summer.
  A: Can I go with you?
  B: Sure... Oh, here's my brother. See you later!


 2. #12
  ESE Student
  Join Date
  April 2011
  Posts
  5
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Dịch giúp em bài này với anh chị ơi! anh chị giúp đỡ em xin cảm ơn

  Perl
  Perl is an interpreted1, multi-paradigm language2 written by Larry Wall in 1986. It is characterized(3) by a somewhat(4) disorganized(5) and scary-looking6 syntax7 which only makes sense to other PERL(8) programmers. However, a lot of veteran programmers(9) love it and use it every day as their primary language10. 10 years ago, Perl was more popular than it was today. What happened? A lot of newer(11) programmers and even old Perl programmers have switched(12) to other languages such as PHP, Python, and Ruby(13). Perl is perhaps(14) still the best language for text processing(15) and system administration(16) scripting(17).
  Strengths: text processing and system administration(16)
  Weaknesses: strange syntax(18), perhaps(14) too many ways to do the same thing(19)
  Ruby
  Ruby is an interpreted1, object-oriented20 language written by Yukihiro Matsumoto around 1995. It is one of the most object-oriented20 languages in the world. Everything is an object21 in Ruby, even letters and numbers can have method22 calls. It's a great23 language to learn if you love objects21. The only negative24 is that its love of object orientation20 makes it a bit slow, even for an interpreted language25.
  Strengths: Perhaps14 the world's most object-oriented20 language
  Weaknesses: its superior object model comes as a price... namely speed
  Từ Vựng: ()
  1. Interpreted: giải thích, làm sáng tỏ, dịch
  2.
  Multi-paradigm language: ngôn ngữ lập trình theo nhiều hướng đối tượng
  3. Characterized: tiêu biểu đặc trưng cho

  4. Somewhat: đến mức, có phần
  5. Disorganized: phá hoại tổ chức
  6. Scary-looking: đáng sợ khi nhìn
  7. Syntax: cú pháp
  8.
  Perl là viết tắt Practical Extraction and Report Language. Đó là một ngôn ngữ lập trình xử lý văn bản.
  9. Veteran programmers: Lập trình viên kỳ cựu
  10. Primary language: ngôn ngữ ban đầu,nguyên thuỷ
  11. Newer: chưa từng có
  12. Switched: chuyển đổi
  13. PHP"PHP: Hypertext Preprocessor”,
  Python(nghĩa đen hồn ma), and Ruby(nghĩa đen hòn ngọc)
  14. Perhaps: có lẽ
  15. Processing: Xử lý
  16. system administration: Hệ thống quản lý, hoặc hành chính
  17. Scripting: Viết kịch bản, kịch bản
  18. strange syntax: cú pháp lạ
  19. Do the same thing: điều tương tự
  20: hướng đối tượng
  21. Object: đồ vật
  22. Method: phương thức cách thức
  23. Great: to lớn
  24. Negative: phủ định từ chối
  25 diễn giải ngôn ngữ  Bài dịch:
  Perl
  Perl là một ngôn ngữ, cho phép lập trình theo nhiều phong cách bằng văn bản của Larry Wall vào năm 1986. Nó có đặc trưng đến mức vô tổ chức và trong đó chỉ có ý nghĩa để các lập trình PERL khác. Tuy nhiên, rất nhiều lập trình viên kỳ cựu yêu thích nó và sử dụng nó mỗi ngày như là ngôn ngữ chính của họ. 10 năm trước đây, Perl đã được phổ biến hơn nó đã được ngày hôm nay. Điều gì đã xảy ra? Rất nhiều lập trình mới hơn và thậm chí lập trình Perl cũ đã chuyển sang các ngôn ngữ khác như PHP, Python, và Ruby. Perl có lẽ vẫn là ngôn ngữ tốt nhất cho xử lý văn bản và các kịch bản quản trị hệ thống.
  Điểm mạnh: xử lý văn bản và hệ thống hành chính
  Điểm yếu: lạ cú pháp, cách thức có lẽ là quá nhiều để làm điều tương tự


  Ruby
  Ruby là một ngôn ngữ hướng đối tượng giải thích được viết bởi Yukihiro Matsumoto khoảng năm 1995. Đây là một trong những ngôn ngữ hướng đối tượng nhất trên thế giới. Tất cả mọi thứ là một đối tượng trong Ruby, ngay cả chữ và số có thể có cuộc gọi phương thức. Đó là một ngôn ngữ tuyệt vời để tìm hiểu nếu bạn yêu đối tượng. Những tiêu cực duy nhất là tình yêu của mình về hướng đối tượng làm cho nó một chút chậm, ngay cả đối với một ngôn ngữ thông dịch.

  Điểm mạnh: Có lẽ ngôn ngữ hướng đối tượng nhất thế giới
  Điểm yếu: cấp trên mô hình đối tượng của nó đến như là một mức giá ... cụ thể là tốc độ


+ Reply to Thread
Page 2 of 2 FirstFirst 12