One of the new members wasn't able to understand the Schedule in English, so here is a translation (i know most of you won't need this ):

Self Learning Hours: Giờ tự học
Medical & Translation: Đọc về những vấn đề y học
Reading & Conversation: Đọc và đàm thoại
Listening & Dictation: Luyện nghe và chính tả
Basic Grammar: Văn phạm căn bản
Poetry Reading: Đọc thơ văn
Everyday Spoken English: Tiếng anh thường ngày
Reading Comprehension: Đọc và hiểu

Beginner: Căn bản cho người mới học
Intermediate: Cấp độ trung bình, cho người đã có kinh nghiệm anh văn
Advanced: Cấp độ cao, chuyên môn

Similar Threads: