Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề.
2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và lặp lại với audio.
3) Nếu bạn không thể nghe các bài học trong diễn đàn này, bạn có thể nghe tất cả các bài học trong phòng "English Sharing Experience" trên Paltalk.
4) Nếu bạn không có Paltalk, bạn có thể tải nó tại www.Paltalk.com và làm theo hướng dẫn tại http://tienganh.net/showthread.php?t=1814
5) ) Nếu bạn cần thêm hướng dẫn hoặc giúp đỡ, xin liên lạc với OoSoOSwtJenna trên Paltak hoặc trả lời chủ đề này.

Để xem thêm tất cả các bài học Anh Văn, xin vui lòng bấm vào link http://tienganh.net/showthread.php?t=6616 . Các chương trình này rất hữu ích cho các bạn mới học Anh Văn. Những quá trình này đảm bảo cho bạn luôn ghi nhớ những gì bạn đã học. Chúc bạn siêng năng và kiên nhẫn học tập.


Tiếng Anh Thương Mại Bài 4 - Nói chuyện qua điện thoại Part 2


Hội thoại 1
Edward: Hello, Edward Bono speaking. Alô, Edward Bono nghe đây.
Harvey: Ah, Edward, it’s Harvey Judd here, returning your call. À, Edward đấy à, tôi là Harvey Judd gọi điện lại cho anh đây.
Edward: Hi Harvey. I was calling about your display. I’m about to head down to set it up for tomorrow. Can I just run through the list with you to make sure we’re on track?
Chào Harvey. À, tôi gọi để bàn về gian trưng bày cho công ty anh ấy mà. Tôi sắp qua bên đó để dàn dựng cho ngày mai đây. Tôi muốn cùng với anh kiểm qua danh sách các thứ để xem chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ chưa nhé?
Harvey: Sure. Now, you want the large plasma screen and two client counters…
Hẳn rồi. Này nhé - anh cần một màn hình plasma cỡ lớn và hai quầy tiếp khách…


English
I’m calling about the meeting.
I’m calling about your proposal.
I’ve just got a couple of questions about your proposal.
There are a couple of issues arising from your proposal.


Hội thoại 2
Edward:…Just one more thing, Harvey. Does your laptop have an output for a plasma screen? …Này Harvey, còn điều này nữa. Máy tính xách tay của anh có chỗ để cắm màn hình plasma không?
Harvey: I think so. Yes. Tôi nghĩ là có. Phải rồi.
Edward: Well, what we recommend is that someone comes down with the software to go through the procedure. That way we can make sure that you know how to set up in the morning.
Được rồi, chúng tôi đề nghị là một nhân viên nào đó đem phần mềm qua đây để chạy thử chương trình. Như thế thì chúng ta mới dám chắc là anh sẽ biết cách lắp đặt vào sáng mai.
Harvey: Oh, don’t worry… I’m sure it’ll be fine. Ồ, đừng lo… Tôi chắc là sẽ ổn thôi mà.
Edward: Uh huh. I’ve noticed that your building is just ten minutes from the Exhibition Centre. Why don’t you bring your laptop down and we can test run your program… You know, to make sure the display goes off without a hitch? Ờ! Tôi thấy là toà nhà của anh chỉ cách Trung tâm Triển lãm có mười phút thôi. Vậy sao anh không mang máy tính xách tay của anh tới để chúng ta chạy thử chương trình. Anh biết mà, làm như thế để biết chắc buổi trưng bày diễn ra mà không gặp trục trặc gì cả.
Harvey: Oh, OK. Good idea. What time is good for you? Ồ được, ý kiến hay đấy. Thế giờ nào thì tiện cho anh?
Edward: It’ll be about 3pm. Is that OK? Khoảng 3 giờ chiều nay nhé, được không?
Harvey: Fine. Thanks Edward. Được, cảm ơn Edward nhé.
Edward: No worries. I’ll call you at about 3 then. Bye, Harvey. Có gì đâu. Tôi sẽ gọi lại anh vào khoảng 3 giờ. Chào Harvey nhé.
Harvey: Yes, speak to you later. Vâng, sẽ nói chuyện với anh sau.


Nào bây giờ thử tìm hiểu xem ta có thể đề nghị như thế nào. Mời bạn nghe một số mẫu câu sau đây bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
English Male: What we recommend is a holiday promotion. Chúng tôi đề nghị một chương trình quảng cáo nhắm vào kỳ nghỉ.
English Female: Can I suggest a telephone conference? Tôi có thể đề nghị một cuộc họp qua điện thoại được không?
English Female: What about a teleconference? Thế họp qua điện thoại được không?
English Male: Why don’t you bring your laptop? Sao anh không mang theo máy tính xách tay?


English
What we recommend is holiday promotion.
Can I suggest a telephone conference?
What about a teleconference?
Why don’t you bring your laptop?


Bây giờ xin bạn nghe lại phần cuối đoạn hội thoại giữa Edward và Harvey.
Harvey: Oh, OK. Good idea. What time is good for you?
Edward: It’ll be about 3pm. Is that OK?
Harvey: Fine. Thanks Edward.
Edward: No worries. I’ll call you at about 3 then. Bye, Harvey.


English
What time is good for you?
Is that OK?
Is that all right with you?
How does that suit you?


English:
Can I suggest A meeting?
A meeting at two?
Three o’clock is better
How does that suit you?
Can I suggest A meeting?
A meeting at two?
Three o’clock is better How does that suit you?source: radio of Australia


Similar Threads:

Other Threads: