Results 1 to 1 of 1

Thread: How to Read & Send instant messages (IMs) on skype - Cách đọc và gửi tin nhắn ở Skype

 1. #1
  Nợ đời, nợ người! Ur_love's Avatar
  Join Date
  December 2008
  Location
  Tuyệt tình cốc!
  Posts
  244
  Paltalk
  Ur_love

  Default How to Read & Send instant messages (IMs) on skype - Cách đọc và gửi tin nhắn ở Skype

  Dear all,

  As you all know, most of ESE instructors use Skype to conduct their class. I noticed some people don't know how to use Skype during class, so I have decided to create an easy to follow along tutorial for you all. This will help minimize the trouble you may have during class time and use that time to learn efficiently. This tutuorial will directs you on how to read instant messages on Skype and how to send messages on Skype.

  Thank you,
  Ur_love


  ( Thank you sis OoSoOSwtJeNnA for your suggestion )

  ----------

  Các bạn thân mến,

  Như các bạn đã biết, hầu hết các giảng viên của ESE đều dùng Skype để hướng dẫn lớp. Mình để ý rằng một số bạn không biết cách sử dụng Skype trong giờ lớp, vì vậy mình quyết định làm một bài hướng dẫn từng bước để các bạn có thể làm theo. Điều này sẽ giúp các bạn giảm bớt những rắc rối mà bạn gặp phải trong giờ lớp và sử dụng thời gian đó để có thể học hiệu quả hơn. Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc tin nhắn và cách gửi tin nhắn bằng Skype.

  Cám ơn các bạn đã đọc bài này.
  Ur_love

  -----

  * To IM someone - Để gửi tin nhắn cho một người nào đó:


  1In your Contacts, find the person or group you want to message. Or in your Conversations list, find the message you want to pick up again.

  Trong danh sách bạn bè của bạn, tìm một người hoặc một nhóm người mà bạn muốn gửi tin nhắn. Hoặc trong danh sách các cuộc trò chuyện bạn tìm tin nhắn mà bạn muốn gửi một lần nữa.

  2Click on the person/group or conversation.

  Chọn người hoặc nhóm người hoặc cuộc trò truyện.
  3In the main window, click in the typing box.
  Type a message and click the blue send message button, or just press the Return key on your keyboard.

  Trong cửa sổ chính, bạn nhấp chuột chọn khung để gõ chữ. Sau đó bạn gõ một tin nhắn và nhấn vào nút màu xanh Send message hoặc chỉ cần nhấn nút enter.
  * If someone IMs you - nếu một người naao đó gửi tin nhắn cho bạn và bạn muốn đọc tin nhắn đó, hãy làm theo hướng dẫn sau:


  1If someone IMs you, your Conversations button will turn orange.
  Click on the button.

  Nếu một người nào đó gửi tin nhắn cho bạn, nút
  Conversations của bạn sẽ chuyển sang màu cam.
  Bạn hãy nhấp chuột vào nút đó.

  2You'll see a list of conversations.
  Find the IM you want to reply to and click it.

  Bạn sẽ thấy một danh sách các cuộc trò chuyện
  Bạn hãy tìm tin nhắn mà bạn muốn trả lời và nhấn vào nó.

  3In the main window, click in the typing box.
  Type a message and click the blue send message button, or just press the Return key on your keyboard.


  Trên cửa sổ chính, nhấp chuột chọn khung gõ chữ. Lúc này bạn có thể gõ tin nhắn và nhấn vào nút send message màu xanh hoặc nhấn enter để gửi tin nhắn.

  (Source: skype.com)

  ===

  Các bạn xem thêm các bài hướng dẫn về skype bằng cách nhấp chuột vào các tiêu đề sau:

  - Hướng dẫn skype để tập đàm thoại

  - Hướng dẫn xem banner để biết nick của người cần add ở skype trong giờ lớp

  Similar Threads:
  Attached Images Attached Images
  ~If there ever comes a day when we can't be together, keep me in your heart, I'll stay there forever.(Hug)(L)~