Gà không post bài thường xuyên được cũng là do nhiều lí do. Gà có lập một vài topics về academic vocabulary và Reading skill for TOEFL. Sau khi post TOEFL Reading lên mục đích để cung cấp thêm tư liệu và bài tập cho các bạn thực hành, nhưng sau đó Gà không hề nhận được trả lời nào từ người đọc nên Gà dừng post bài cho topic đó.

Về topic academic vocabulary, phần lớn Gà lấy bài đọc từ những bài viết mà Gà gặp trên lớp hoặc tin tức từ The Economist, BBC, Science news nhưng mỗi bài viết tốn thời gian để chọn lọc, tìm từ mới, tìm nghĩa cộng với bài vở trên lớp nên Gà ít khi post bài.

Trong thời gian tới, Gà sẽ sắp xếp thời gian để ghé forum thường xuyên hơn.