ESE Scholarship Thời Khóa Biểu Listening Corner Reading Responses Free Writes! Pronunciation Grammar Poetry Questions & Answers Idioms & Proverbs Programs & Downloads
Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Join Date
  August 2006
  Location
  Hue
  Posts
  1,535

  Exclamation ESE Outstanding Student

  Hello everyone,

  Mr. Sevenn Uppp brought up the idea to resume the student of the week, but instead of conducting a weekly event, we will change it to "Student of the Month." We will kick off on July 30th at 8pm Cali time (July 31st 10am VN). For those of you who do not know what this is, please read the following information below:

  Description


  The online version of the popular TV game show "Who wants to be a millionaire", but instead we will ask question related to English Sharing Experience class lessons during the month.

  How to Play

  (1) You'll have 30 seconds to select your responses and to confirm that it's your final answer.
  (2) If you do not know the answer, you have the choice to use three life lines (no partial point will be given if you choose this option):
  (a) 50/50, remove the wrong response leaving two answers.
  (b) Phone a friend using Skype.
  (c) Audience poll (ask the audience for help)


  Disclaimer

  No actual prizes or money are awarded. The winner will win two hours private tutoring with an ESE instructor.

  *At the end of two hours, the student with the most points will win the title of the next " Student of the Week/Month."
  Frequently Ask Questions (FAQ)

  Q: What is "Student of the Month?"
  A: English Sharing Experience seeks to recognize the most studious student for the following month.

  Q: What is the purpose for "Student of the Month?"
  A: To review previous class lessons, interaction with the students and ESE staff, getting to know the students, observation on what subject is needed for ESE classroom, and to have fun while learning Engish with one another.

  Q: How can I participate/nominated?
  A: To participate you must be a member of ESE community by (1) frequent participate in ESE room on Paltalk (2) a registered member on ESE forum, or (3) ESE friend community on facebook (http://facebook.com/EnglishSharingExperience).

  Q: How are students recognize?
  A: At the end of each month, ESE staff will conduct an event in ESE room by asking students questions regarding previous lectured class by all the instructors.

  Q: If a student does not win, can he/she participate again?
  A: Yes. All student not chosen in a particular month will be able to join the event next month along with new participants.

  Q: What is the Student of the Month prize?
  A: The winner will be awarded a colored nickname by sponsors or any prize donated by the ESE staff.

  Q: Who do I contact for more information?
  A: You can contact OoSoOSwtJenna, LucChiCamMa, m_la_m, SeVenn Uppp, HcVcT, Dailynews, 8TieuMieu8, Ur_love, Toyo92101, and Dieu_nhac.


  --------------------------------------------------------------

  Xin chào các bạn,

  Thầy SevenUpp đã khởi động ý kiến này để tiếp tục chương trình “Học Sinh Chăm Chỉ Nhất Trong
  Tuần” nhưng thay vì tiến hành sự kiện này hàng tuần, chúng tôi sẽ thay đổi nó thành “Học Sinh Chăm Chỉ Nhất Trong Tháng”. Chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình này vào ngày 30 tháng 07 lúc 8 giờ tối – giờ Cali (tức là vào ngày 31 tháng 07 lúc 10 giờ sáng – giờ VN). Vì vậy, bạn nào chưa biết chương trình này là gì thì vui lòng đọc các thông tin dưới đây:

  Mô tả

  Phiên bản online này là của chương trình TV game show nổi tiếng “Ai là triệu phú” nhưng thay vào đó chúng tôi sẽ hỏi các câu hỏi liên quan đến các bài học của room English Sharing Experience trong suốt tháng đó.

  Làm thế nào để chơi

  (1) Bạn sẽ có 30 giây để lựa chọn các câu trả lời của bạn và xác định đó là câu trả lời cuối cùng của bạn.
  (2) Nếu bạn không biết câu trả lời, bạn có 3 quyền chọn ( sẽ không có thêm điểm nào nếu bạn lựa chọn các quyền chọn sau):
  (a) 50/50, loại bỏ câu trả lời sai để lại 2 câu trả lời còn lại.
  (b) Gọi cho một người bạn bằng cách sử dụng Skype.
  (c) Thăm dò ý kiến của thính giả (nhờ thính giả giúp bạn)


  Từ chối

  Giá trị vật chất hay tiền mặt phải là giải thưởng. Người thắng cuộc sẽ được hai giờ học riêng với một Instructor của room ESE.

  * Kết thúc 2 giờ, sinh viên với nhiều điểm nhất sẽ thắng trong tiêu đề tiếp theo “ Sinh viên chăm chỉ của Tuần/Tháng


  Các câu hỏi thường gặp

  Hỏi: “Sinh viên chăm chỉ của tháng” là gì?
  Đáp: Room English Sharing Experience tìm cách nhận ra sinh viên nào chăm chỉ nhất trong các tháng tiếp theo.

  Hỏi: Mục đích của “Sinh viên chăm chỉ của tháng” là gì?
  Đáp: Để ôn lại các bài học của các lớp trước, sự hổ trợ lẫn nhau giữa các sinh viên và nhân viên của ESE, để nhận biết các sinh viên, quan sát xem chủ đề gì là cần thiết cho lớp học của ESE và để vui chơi trong khi học tập Engish với nhau

  Hỏi: Làm thế nào để tôi có thể tham gia/đề cử?
  Đáp: để tham gia bạn phải là một thành viên của cộng đồng ESE bằng cách: (1) thường xuyên tham gia phòng ESE ở Paltalk (2) là thành viên đã đăng ký ở diễn đàn ESE, hoặc (3) là bạn của cộng đồng ESE ở facebook (http://facebook.com/EnglishSharingExperience).

  Hỏi: Làm thế nào để các sinh viên nhận biết?
  Đáp: Vào cuối mỗi tháng, các nhân viên của ESE sẽ tiến hành một sự kiện trong phòng ESE bằng cách hỏi các sinh viên các câu hỏi liên quan đến bài giảng của lớp học trước bởi tất cả các Instructors.

  Hỏi: Nếu một sinh viên không thắng giải, anh ấy/chị ấy có thể tham gia nữa không?
  Đáp: Được. Tất cả các sinh viên không được chọn trong một tháng cụ thể nào đó sẽ có thể tham gia sự kiện của tháng tiếp theo với những người tham gia mới.

  Hỏi: Giải thưởng của “Sinh viên của Tháng” là gì?
  Đáp: Người chiến thắng sẽ nhận giải thưởng là một nick màu bởi các nhà tài trợ hay bất cứ phần thưởng nào được tặng bởi nhân viên của ESE.

  Hỏi: Tôi có thể liên hệ với ai để biết thêm thông tin?
  Đáp: Bạn có thể liên hệ với OoSoOSwtJenna, LucChiCamMa, m_la_m, SeVenn Uppp, HcVcT, Dailynews, 8TieuMieu8, Ur_love, Toyo92101, and Dieu_nhac.


  Thank you Ur_love for the Vietnamese translation.


  Similar Threads:

  Other Threads:

  Last edited by Ur_love; Jul 19, 2010 at 08:57 AM. Reason: Thay từ "Chăm Chú" thành "Chăm Chỉ"
  "I don't get upset with myself if my accent isn't perfect. I know I am making progress as long as I practice all the time. Don't be too hard on yourself if you are still making mistakes. Developing an American accent is a process. It doesn't happen overnight." Sabrina Stoll, Germany

 2. #2
  Join Date
  August 2006
  Location
  Hue
  Posts
  1,535

  Default

  If you would like to donate for July's Student of the Month, please contact SeVenn Uppp, m_la_m, LucChiCamMa, and myself. On behalf of ESE, we would like to thank the donors in advance.

  "I don't get upset with myself if my accent isn't perfect. I know I am making progress as long as I practice all the time. Don't be too hard on yourself if you are still making mistakes. Developing an American accent is a process. It doesn't happen overnight." Sabrina Stoll, Germany

Posting Permissions

 • Bạn không được phép gửi bài mới
 • Bạn không được phép trả lời
 • Ban không được phép gửi kèm files
 • Bạn không được phép sửa bài
 •