QUỸ HỌC BỔNG TÀI NĂNG LÃNH ĐẠO TRẺ

Quỹ học bổng tài năng lãnh đạo trẻ được thành lập bởi trường Đào tạo Nhân sự cấp cao PIONEER với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp là đối tác của PIONEER trong gần 1 năm qua, nhằm phát hiện, đào tạo và tạo điều kiện phát huy tài năng của giới trẻ khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Tổng giá trị học bổng tương đương 2 tỷ đồng. Trong đó 5 suất học bổng toàn phần (12 triệu đồng/suất) và 175 suất học bổng 80% (tương đương gần 9,5 triệu đồng/suất).

Quỹ tạo điều kiện cho các sinh viên tiềm năng có thêm cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc theo phương pháp đào tạo quản lý thực hành dựa trên các dự án thực tế được cung cấp bởi các đối tác, kết hợp với các giáo trình đào tạo quản lý hàng đầu trên thế giới do các giáo sư nước ngoài và các doanh nhân thành đạt chia sẻ. Sau khi kết thúc đào tạo các ứng viên được tạo cơ hội tiếp cận với môi trường chuyên nghiệp để phát huy khả năng thông qua 3 hình thức:
Cung cấp cho các doanh nghiệp hàng đầu tại các vị trí quản lý
Cung cấp với vai trò là quản trị viên tập sự cho các doanh nghiệp hàng đầu
Tài trợ vốn khởi nghiệp cho những học viên có ý tưởng kinh doanh đạt yêu cầu đề ra của hội đồng tư vấn đầu tư.

---------------------------------------------------------
Inserted by: HcVcT

Mình đã xóa link của cái post quảng cáo này. Mặc dù quảng cáo này có the^? có ích lợi nhưng mình xóa đi vì 2 lý do.
1- Host không tin tưởng được.
2- Người quảng cáo không phải là thành viên thường xuyên và đáng tin tưởng.

Mình chỉ muốn nhắc các bạn là trước khi theo internet-link nào, nên xem người đăng tin quảng cáo là ai và đã viết bao nhiêu bài trên diễn đàn này. Nếu người này không là bạn thường xuyên của chúng ta, các bạn không nên tin theo lời của họ. Đó chỉ là sự nhắc nhủ của mình.

Chúc các bạn vui ve?,
HcVcT