Results 1 to 3 of 3

Thread: Meeting Recap - 08/17/2009

 1. #1
  {--Big Bad Bear--} HcVcT's Avatar
  Join Date
  February 2008
  Location
  United States
  Posts
  393
  Paltalk
  HcVcT

  Default Meeting Recap - 08/17/2009

  Followings is the meeting recap for 08/17/2009.

  - Through the votes of the ESE Scholarship panel, we have narrowed down to 21 finalists. Names of finalists are withheld until the verification process is completed. All names will be released when the interview process starts.
  - We will be starting the verification process.
  - The verification process will be of 2 parts running parallel:
  1) Cô Khoai and Cô DieuNhac will lead the effort of getting more information from our finalists through emails and phone calls. Schools will be contacted. In 1 week, we should have a better idea of what is involved and how long this process will be.
  2) Jenna and I will inquire the helps from our ESE Ops in VietNam. We will build teams that will be able to perform further verifications when needed. We will be meeting with ESE Ops in VietNam to discuss details.
  - We will organize our email account ese_scholarship@yahoo.com to be better responsive to inquiries as well as addressing concerns. A filing system is in place to keep information more organized.
  - We will organize our ESE Scholarship sub-forum to better keep track of the progress of our finalists' verification process.
  - Cô DieuNhac will be in touch with her contact in VietNam to set up available equipments provided places for the interview process.


  * At this time, we have a need for ESE Ops in VietNam who have the means to visit Cần Thơ and Đà Nẵng. Please contact me if you are in Cần Thơ/Đà Nẵng or have the means to be there. We need your help in the verification process. Thank you.

  Similar Threads:
  Nhất nhân tác phúc thiên nhân hưởng, Độc thụ khai hoa vạn thụ hương.

 2. #2
  How can an airplane fly? ThanksForTeachingMe's Avatar
  Join Date
  June 2008
  Location
  Somewhere
  Posts
  626
  Paltalk
  ThanksForTeachingMe

  Default Tóm tắt cuộc họp ngày 17/08/2009

  Sau đây là bản tóm tắt cuộc họp ngày 17/08/2009.

  - Thông qua việc bầu chọn của các thành viên trong Ban điều hành Học Bổng ESE, chúng tôi đã xác định ra 21 ứng cử viên vào vòng cuối. Tên của những bạn vào vòng cuối này sẽ được giữ kín cho đến khi hoàn tất quá trình xác minh, và sẽ được công bố khi tiến trình phỏng vấn bắt đầu.
  - Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu quá trình xác minh.
  - Quá trình xác minh sẽ có 2 phần chạy song song:
  1) Cô Khoai và cô DieuNhac sẽ cố gắng nắm bắt nhiều thông tin hơn về những ứng cử viên vào vòng cuối thông qua thư điện tử và điện thoại. Chúng tôi sẽ liên lạc với nhà trường. Trong vòng 1 tuần, chúng tôi sẽ có ý tưởng tốt hơn về những vấn đề liên quan và thời gian thực hiện tiến trình này.
  2) Jenna và HcVcT sẽ tìm đến những sự giúp đỡ từ các Ops của ESE bên Việt Nam. Chúng tôi sẽ xây dựng những đội hình có thể thực hiện việc xác minh xa hơn khi cần thiết. Chúng tôi sẽ có cuộc họp với các Ops của ESE tại Việt Nam để thảo luận chi tiết hơn.
  - Chúng tôi lập ra địa chỉ thư điện tử ese_scholarship@yahoo.com để dễ dàng nhận phản hồi, thắc mắc cũng như là bày tỏ những mối quan tâm.
  - Chúng tôi sẽ lập ra một diễn đàn phụ về Học Bổng ESE để tiếp tục thông báo về tiến trình xác minh các ứng cử viên vào vòng cuối.
  - Cô DieuNhac sẽ nắm liên lạc với những người quen của cô ấy ở Việt Nam để cung cấp những trang thiết bị cần thiết và nơi diễn ra cuộc phỏng vấn.

  * Vào thời điểm này, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các Ops tại Việt Nam có điều kiện đến Cần Thơ và Đà Nẵng. Vui lòng liên hệ với HcVcT nếu bạn ở Cần Thơ/Đà Nẵng hoặc có điều kiện đến đó. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ cho quá trình xác minh này. Xin cám ơn.

  Last edited by ThanksForTeachingMe; Aug 20, 2009 at 09:51 PM.

 3. #3
  How can an airplane fly? ThanksForTeachingMe's Avatar
  Join Date
  June 2008
  Location
  Somewhere
  Posts
  626
  Paltalk
  ThanksForTeachingMe

  Default

  Quote Originally Posted by HcVcT View Post
  * At this time, we have a need for ESE Ops in VietNam who have the means to visit Cần Thơ and Đà Nẵng. Please contact me if you are in Cần Thơ/Đà Nẵng or have the means to be there. We need your help in the verification process. Thank you.
  Funkylovebrilli lives in Cần Thơ. He agreed to help ESE Scholarship. Thanks to Funky.