Page 1 of 8 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 80

Thread: Chơi Mà Học!(Words Game)

 1. #1
  ESE Student kotaro67's Avatar
  Join Date
  April 2009
  Posts
  60
  Paltalk
  kotaro67

  Talking Chơi Mà Học!(Words Game)

  Thông qua hoạt động này,mọi người sẽ giúp nhau cùng cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh.(I hope all you guys improve vocabulary through this game)

  Chúng ta chơi nối chữ cuối cùng của 1 từ tiếng Anh và phải dịch nghĩa từ đó ra tiếng Việt nhé(nhớ dùng màu cho dễ thấy và bold nó nhé)

  We have to write the word which is started from the final letter of the early person and translate this word into VietNamese(
  highlight and bold this word
  )

  Luật sẽ có một số bổ sung:

  -Bạn phải trả lời câu hỏi của người trước bạn.
  -Khi cho từ,bạn nhớ cho thêm câu hỏi với từ bạn đưa.
  -Không dùng trùng từ của người khác.

  <-><-><-><-><-><-><->
  Supplements:
  _You have to answer a question of the early person made.
  _When you give word. You have to make question for your word.

  _Don't use same word  - Ví Dụ :
  Hi <<<<< bạn phải nối tiếp bằng chữ I (ex: Interest)
  -Ex:
  Hi <<<<< you have to type the first letter is I (ex: Interest)
  Let's start.Hope everyone enjoy.


  Hello : Chào


  Similar Threads:
  Last edited by kotaro67; Jul 7, 2009 at 08:37 PM. Reason: Bổ sung Law

 2. #2
  Honda's other half toyo912002's Avatar
  Join Date
  June 2008
  Posts
  40
  Paltalk
  toyo912002

  Default

  Older: Toyo lo*n' ho*n Kotaro


 3. #3
  ESE Student
  Join Date
  June 2009
  Posts
  25
  Paltalk
  weoco

  Default

  Ritz: su*. pho^ tru*o*ng ca'i kie^u ca(ng (pretentious display)


 4. #4
  ESE Student kotaro67's Avatar
  Join Date
  April 2009
  Posts
  60
  Paltalk
  kotaro67

  Default

  Zinc: kẽm


  Last edited by kotaro67; Jun 28, 2009 at 11:45 AM.

 5. #5
  ESE Student
  Join Date
  May 2008
  Posts
  142
  Paltalk
  Paltalk User ID if you already have one

  Default

  confident= tự tin


 6. #6
  ESE Student
  Join Date
  May 2008
  Posts
  142
  Paltalk
  Paltalk User ID if you already have one

  Default

  terrific = kinh khủng


 7. #7
  ESE Student
  Join Date
  May 2008
  Posts
  142
  Paltalk
  Paltalk User ID if you already have one

  Default

  concern= sự liên quan tới


 8. #8
  ESE Student
  Join Date
  May 2008
  Posts
  142
  Paltalk
  Paltalk User ID if you already have one

  Default

  neat= sạch gọn, ngăn nắp


 9. #9
  ESE Student kotaro67's Avatar
  Join Date
  April 2009
  Posts
  60
  Paltalk
  kotaro67

  Default

  Think= suy nghĩ 10. #10
  How can an airplane fly? ThanksForTeachingMe's Avatar
  Join Date
  June 2008
  Location
  Somewhere
  Posts
  626
  Paltalk
  ThanksForTeachingMe

  Default

  Quote Originally Posted by kotaro67 View Post
  Think= suy nghĩ


  Karaoke= dịch ra tiếng Việt cũng là karaoke


  Last edited by ThanksForTeachingMe; Jun 28, 2009 at 11:13 PM.

Page 1 of 8 12345 ... LastLast