1. Hướng dẫn post hình.

 • Cách 1: Nhấn chuột vào hình rồi cho link của hình vào đó, rồi chọn "OK". Chú ý: cách này dể làm hơn khi tắt WYSIWYG.
 • Cách 2: [IMG]url của hình bạn muốn post[/IMG]

2. Hướng dẫn post Audio.

 • Cách 1: Bôi đen đoạn url dẫn đến audio file, rồi bấm chuột vào hình
 • Cách 2.1.: [splay]url của audio bạn muốn post[/splay] (splay stands for small player)
 • Cách 2.2: [tplay]url của audio bạn muốn post[/tplay] (tplay stands for tiny player)


Dành riêng cho mp3.
 • Cách 1: Bôi đen đoạn url dẫn đến file mp3, rồi bấm chuột vào hình
 • Cách 2.1: [pod]url của mp3[/pod] (pod tag chỉ work với mp3 mà thôi.)
 • Cách 2.2: [pod]link1.mp3,link2.mp3,link3.mp3[/pod] (post duoc nhieu link 1 luc.)


3. Hướng dẫn post Video.
Video bạn có thể chạy được trên Window Media Player.
 • Cách 1: Bôi đen đoạn url dẫn đến video file, rồi bấm chuột vào hình
 • Cách 2: [play]url của video bạn muốn post[/play]


Video từ: Hulu,YouTube,Vimeo,Dailymotion,Metacafe,Google,fac ebook.
 • Nhấn chuột vào hình rồi cho url của video vào đó, rồi chọn "OK".


Video từ Yahoo:
 • Ví dụ video page của bài hát là: http://video.yahoo.com/watch/6568840/v33919914
 • Thì code để cho vào forum sẽ là:[yahoo]v33919914[/yahoo]


Những Flash khác.
 • Cách 1: Bôi đen đoạn url dẫn đến flash file, rồi bấm chuột vào hình
 • Cách 2: [flash]url của video bạn muốn post[/flash]


Similar Threads: