Đây là bài thơ mình mới sưu tầm cho năm mới sắp tới. Cùng chia sẻ với mọi người này:

Ở đời ganh ghét, chẳng được chi
Thù hận hại nhau, chẳng được gì
Xã hội bao la, người mỗi tánh
Rộng lượng bao dung, bớt sầu bi
Những người hiểu biết, gạt sân si
Kẻ kém nhận thức hay so bì
Học nhiều, học ít không quan trọng
Hơn nhau đạo đức, mặc lễ nghi
Giỏi thì làm tướng, dở làm chi li
Đèn ai nấy sáng, chớ khinh khi
Hơn thua đức độ, Tâm hiếu nghĩa
Giàu giỏi hẹp Tâm, cũng vứt đi


Năm mới chúc mọi người đều sức khỏe tràn đầy, vui vẻ và ai cũng đều dễ thương hết :-)

Other Threads: