Đây là ghi âm bài nói ngẩu hứng không có script. Chỉ cần click vào link là nghe trực tiếp trên vocaroo, không phải download:
http://vocaroo.com/i/s0Ja85U2WcW3

Similar Threads: