Lọt lòng Mẹ ngũ tuần có lẽ
Chứng kiến cơn tử biệt sinh ly
Ôi thôi! Nước mắt sầu bi
Hai hàng lệ ứa thôi thì Mẹ ơi!
Đêm năm canh ngày trắng sáu khắc
Nỗi nhớ Mẹ quặn thắt ruột gan
Ước chi Mẹ được an nhàng
Bên con Mẹ vẫn vững vàng như xưa
Giờ trời đất mây mưa gió bụi
Mẹ đi rồi đằng đẵng tháng năm
Nhớ thương Mẹ trắng đêm rằm
Thức khuya mới thấy thân tằm nhã tơ
Ôi! Kiếp Mẹ giật dờ mấy buổi
Sống bất an lưới bệnh bủa vây
Trăm nơi Mẹ đến thuốc thầy
Con đều theo suốt từng ngày Mẹ ơi!
Mong hưởng được hồng phúc cao dầy
Gặp được thầy trúng thuốc thì thôi
Giờ đây Mẹ đã về trời
Muôn ngàn nỗi nhớ bời bời trong tâm
Phải chi Mẹ ăn no mặc đẹp
Phải chi Mẹ cười nói tênh tang
Mai về mốt xuống suối vàng
Mẹ không cam tiếng con đàn bỏ rơi
Giờ Mẹ thác cháu con đầy đủ
Mong hương linh Người được thảnh thơi
Âm dương cách trở đôi nơi
Trần gian hồ dễ nghe hơi Mẹ về
Con xin nguyên nhang đăng sớm tối
Thay vong linh lúc sống Mẹ ơi!
Thơ con viết một đôi bài
Con xin đọc trước linh bài Mẹ đây
Bài hay nhất tạc vào bia đá
Một mai đây con sẽ thi công
Ơn trời biển nước mênh mông
Thấu cho một chút long thành cháu con.
Bố mx

Other Threads: