Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 31 to 32 of 32

Thread: l.nhi Translation Corner

 1. #31
  ESE Student l.nhi's Avatar
  Join Date
  March 2012
  Posts
  35

  Unhappy Help me!!!Please...

  Làm thêm
  Đây là cách hầu hết mọi người chọn. Đơn giản là "ăn cắp" giờ làm việc của công ty làm việc riêng. Cách này giúp bạn có ngay thu nhập. Tuy nhiên thu nhập này không ổn định vì việc làm thêm thường là thời vụ. Ngoài ra nó cũng sẽ khiến bạn quá tải và phân tâm, việc công ty và việc làm thêm ảnh hưởng tới nhau. Kết quả là việc làm ở công ty không tốt, việc làm thêm cùng không xuất sắc.
  Xin mọi người giúp em dịch đoạn này...Chủ yếu là từ "làm thêm". Em không biết dùng từ gì cho đúng


 2. #32

  Default

  As a title, you may translate Làm Thêm as Getting a Second Job. Informally, Americans usually use the term Moonlighting.

  To moonlight is to work at another job in addition to the full-time job. Usually, people work at their main job during daytime and at their second job at night, hence the term "moonlight".


Page 4 of 4 FirstFirst 1234