Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề tại http://tienganh.net/showthread.php?t=6616.

2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và lặp lại với audio.

3) Nếu bạn không thể nghe các bài học trong diễn đàn này, bạn có thể nghe tất cả các bài học trong
phòng "English Sharing Experience" trên Paltalk.
4) Nếu bạn không có Paltalk, bạn có thể tải nó tại www.Paltalk.com và làm theo hướng dẫn
http://tienganh.net/showthread.php?t=1814
5) ) Nếu bạn cần thêm hướng dẫn hoặc giúp đỡ, xin liên lạc với OoSoOSwtJenna trên Paltak hoặc trả lời chủ đề này.

Để xem thêm tất cả các bài học Anh Văn, xin vui lòng bấm vào link
http://tienganh.net/showthread.php?t=6616 . Các chương trình này rất hữu ích cho các bạn mới học Anh Văn. Chúc bạn siêng năng và kiên nhẫn học tập.
***LESSON WILL BE POSTED AFTER CLASS.***

Voiceless Consonants: p, t, k, f, th, s, sh, ch, and h


Similar Threads: