Send Page to a Friend

Thread: Personal Sponsorship for ESE Scholarship 2012-2013

Your Message

Các câu hỏi được đặt ra để tránh quảng cáo. Nếu bạn không biết, mong các bạn vào paltalk, tìm và làm quen với phòng ESE (English Sharing Experience). Phòng sẽ giúp bạn đăng ký. Câu hỏi: Thầy nào dạy thường xuyên nhất trong phòng? (trả lời bằng nick)