:) Có phải là bạn Nguyen Toan đó không nhỉ ???
:) Vẫn còn thắc mắc câu này à ??
Mai đã giải thích cho bạn rồi, mà bạn vẫn còn ... thắc mắc nữa là sao nhỉ ??
Dù sao Mai rất thích tinh thần học tập...