ESE Scholarship Thời Khóa Biểu Listening Corner Reading Responses Free Writes! Pronunciation Grammar Poetry Questions & Answers Idioms & Proverbs Programs & Downloads

Search:

Type: Posts; User: ESE Admin

Page 1 of 2 1 2

Search: Search took 0.01 seconds.

 1. Sticky: English Sharing Experience Mission and Vision

  OUR MISSION


  The mission of English Sharing Experience is to encourage further education, inspire an appreciation for the English language, and cultivate its effective use in creative expression...
 2. Thư Cảm Ơn Các Thầy Cô Và Các "Mạnh Thường Quân" Của ESE!

  Chúc mừng các bạn và cảm ơn ESE
  Mong ESE cũng như Quỹ ESE ngày một lớn mạnh để giúp ích nhiều hơn nữa.

  Thân ái! Lipphi...
 3. Replies
  0
  Views
  5,272

  IELTS Listening Practice 1 - Section 1

  Direction: To complete this lesson, click play to run the audio and follow along. You will be given a time limit to complete each questions. The transcript and answer to this lesson will be hidden....
 4. Revised Scholarship Video

  http://www.youtube.com/watch?v=n4Q-BbbRvp0
 5. Replies
  0
  Views
  2,030

  Sticky: Student's Feedback

  Please share your comment/su<wbr>ggestion on how ESE classroom is doing, so we can improve our room to be more effective in learning English.
 6. Chương trình Phỏng vấn cuối cùng cho Chương trình Học Bổng ESE năm 2010/2011

  Địa điểm: Phòng English Sharing Experience (ESE) trên Paltalk.
  Thứ bảy: Ngày 12/03/2011 (Giờ VN)

  *10h sáng: Phát biểu khai mạc và Giới thiệu về Học Bổng ESE: thầy HcVcT

  *10h05: Phỏng vấn...
 7. Phỏng vấn trực tuyến học bổng ESE 2011.

  Thông báo
  Về vòng phỏng vấn cuối cùng xét tặng học bổng ESE năm 2010/2011

  Với sự nỗ lực của các thành viên ESE và các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ học bổng ESE cho năm 2010 - 2011, chương trình xét...
 8. American Idioms Lesson 25 - Ted Brings Home More Good News

  Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
  1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề.
  2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và...
 9. American Idioms Lesson 24 - Amber Writes a Song

  Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
  1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề.
  2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và...
 10. American Idioms Lesson 23 - Bob Has a Surprise Visitor

  Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
  1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề.
  2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và...
 11. Replies
  0
  Views
  5,679

  Sticky: English Sharing Experience Forum Rules

  English Sharing Experience Forum Rules


  Welcome to our ESE forum. This forum was created for the use of ESE to post any classroom materials and announcements relating to ESE room on Paltalk....
 12. Reading for Beginners Lesson 30 – Visiting the Doctor or the Dentist II

  Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
  1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề.
  2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và...
 13. Reading for Beginners Lesson 29 – Visiting the Doctor or the Dentist I

  Lesson 29 – Visiting the Doctor or the Dentist I
  <o:p></o:p>http://eseonline.net/s/files/3/Basic%20Reading/Easy%20Reading%20Lesson%2029%20-%20Visiting%20the%20Doctor%20or%20Dentist%20part%20I.mp3
  ...
 14. Reading for Beginners Lesson 28 - School III

  Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
  1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề.
  2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và...
 15. Reading for Beginners Lesson 27 - School II

  Lesson 27 – School II
  http://eseonline.net/s/files/3/Basic%20Reading/Basic%20Reading%20Lesson%2027%20-%20School%20II.mp3

  1. Children like to play.
  2. Children like to talk.
  3. Children like...
 16. Reading for Beginners Lesson 26 - School I

  Để xem thêm tất cả các bài học Anh Văn, xin vui lòng bấm vào link http://tienganh.net/showthread.php?t=6616 . Các chương trình này rất hữu ích cho các bạn mới học Anh Văn. Những quá trình...
 17. Reading for Beginners Lesson 25 – Numbers and Mathematics III

  Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
  1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề.
  2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và...
 18. Reading for Beginners Lesson 24 – Numbers and Mathematics II

  Lesson 24 – Numbers and Mathematics II
  http://eseonline.net/s/files/3/Basic%20Reading/Basic%20Reading%20Lesson%2024%20-%20Numbers%20and%20Mathematics%20part%20II.mp3

  <o:p></o:p>
  1. You can...
 19. Reading for Beginners Lesson 23 – Numbers and Mathematics I

  Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
  1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề.
  2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và...
 20. Reading for Beginners Lesson 22 – Geography IV

  Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
  1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề.
  2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và...
 21. Reading for Beginners Lesson 21 – Geography III

  Lesson 21 – Geography III
  http://eseonline.net/s/files/3/Basic%20Reading/Basic%20Reading%20Lesson%2021%20-%20Geography%20part%20III.mp3

  1. Most of the people of <st1:country-region...
 22. Reading for Beginners Lesson 20 – Geography II

  Làm thế nào để tự học khi không có giảng viên:
  1) Chọn một bài học tiếng Anh trong diễn đàn này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi tiêu đề.
  2) Thực hiện theo các hướng dẫn bài học và lắng nghe và...
 23. Reading for Beginners Lesson 19 – Geography I

  Lesson 19 – Geography I
  http://eseonline.net/s/files/3/Basic%20Reading/Basic%20Reading%20Lesson%2019%20-%20Geography%20part%20I.mp3

  1. I need a book with a map of <st1:place w:st="on">North...
 24. Reading for Beginners Lesson 18 - Having Fun in the U.S. IV

  Lesson 18 – Having Fun in the <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">U.S.</st1:place></st1:country-region> IV
  <o:p>...
 25. Reading for Beginners Lesson 17 - Having Fun in the U.S. III

  Lesson 17 - Having Fun in the <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">U.S.</st1:country-region></st1:place> II...
Results 1 to 25 of 39
Page 1 of 2 1 2