Kính gửi thầy cô của ESE,

Thời gian sorrow tham gia ESE không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ để hiều được phần nào sự nhọc nhằn, vất vả của các thầy cô khi hướng dẫn tận tình chu đáo cho từng...