Hello ca nha,

Cherish da ve 1 so do nho, de cho ca nha de thuoc cach su dung cua If conditional. Cac ban khong can phai ngoi hoc thuoc long cong thuc dau, chi can nhin truc thoi gian nhu trong so...