bài này rất hữu ích ạ, em thường áp dụng lùi thì ngay sau khi đọc đề nên dễ sai sót
thầy có nhắc đến một số trường hợp có thể dùng will, was, would trong clause 1 nhưng ít gặp, theo em nghĩ trong...