em đang học ESL level 2 thui mà sắp final exam có 1 bài speech nói về truyền thống ở trong nước mình, em đinh ghi áo dài nhưng khổ nỗi vồn từ tiếng anh của em còn yếu quá, mong thầy cô nào giup e...