ESE Scholarship Thời Khóa Biểu Listening Corner Reading Responses Free Writes! Pronunciation Grammar Poetry Questions & Answers Idioms & Proverbs Programs & Downloads

Sub-Forums Last Post

 1. Các bạn có những câu hỏi liên quan đến tiếng anh, xin post vào đây.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  1. Đây là chương trình học Anh Văn miễn phí giúp các bạn sinh viên mới bắt đầu học tiếng Anh. Tất cả các bài học được đọc theo giọng người Mỹ (American English)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

  2. Here you can find class information, homework assignments, and corrected essays. Note this corner is designated only for registered students in Dailynews's class.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

  1. Learn English Through Poetry.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

  2. Rules on how to write English correctly & properly.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

  3. Rules on how to speak English correctly.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

  1. Post your writing here and we will try our best to correct it for you.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

 2. Audio lessons, pod cast, radio, books, and MP3.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  1. Conversational dialogues and expressions on regular English, Business English, hobbies, traveling, and many more.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

 3. word of the day.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

 4. Forum Actions:

  Forum Statistics:

  Last Post:

  ESE Members Only