View RSS Feed

Virtual Girl

 1. Mùa hoa cải

  Có một mùa hoa cải
  Nở vàng bên bến sông
  Em đang thì con gái
  Đợi anh chưa lấy chồng


  Anh rụt rè không dám
  Hái một bông cải ngồng
  Sợ làm con bướm trắng
  Giật mình bay sang sông.


  Qua bao mùa hoa cải
  Chỉ mình anh biết thôi
  Mình anh không dám hái
  Hoa cải bay về trời.


  Bâng khuâng chiều làng bãi
  Không ...

  Updated Nov 19, 2011 at 09:03 AM by Virtual Girl

  Categories
  Uncategorized