PDA

View Full Version : Tri ân những Anh/Chị đã âm thầm giúp đỡ ESE tại Việt NamGemmyNTBN
Apr 18, 2011, 09:06 AM
Học bổng niên khóa 2010 - 2011 sẽ không thể thành công như ngày hôm nay , nếu như chúng tôi không có được sự góp sức và hỗ trợ nhiệt thành từ những Anh / Chị ở Việt Nam.

Những Anh / Chị không bao giờ cất một tiếng nói nào cả , những con người âm thầm không thuộc Ban điều hành hay Ban đại diện của ESE chúng tôi. Nhưng tấm lòng và cánh tay của các Anh / Chị đã thực sự mở rộng ra để trao cho chúng tôi nói riêng , các em Sinh viên nói chung những tấm chân tình đẹp đẽ nhất.

Toàn thể Giảng viên / Ops / Ban điều hành / Ban đại diện xin kính gửi :

"LỜI TRI ÂN SÂU SẮC & THA THIẾT"

đến với những Anh / Chị ở Việt Nam : Anh Hoàng & Chị Hà (chủ quán AUUSI FRUIT) , Cô Loan ( Giảng viên trường Đại học Cần Thơ ) , các Sơ ở Giáo xứ thành phố Saigon , Anh Triết ( chatter của phòng ESE ).

Anh / Chị có những trái tim & tấm lòng thật không biết tả như thế nào.

Phòng English Sharing Experience trân trọng tất cả !.

Chân thành cảm ơn,