PDA

View Full Version : Lớp học tiếng Anh ESE và giờ dạy kèm của cô TieuThuBuiDoi.TieuThoBuiDoi
Apr 4, 2009, 04:06 AM
Hello All,

First, I would like to thank you GDPT, Jenna & m_cafe since I am using all three ideas to put together this post. :-)

Second, I would like to open up the opportunities to those who are in need of help with pronunciations, intonations and emotions within the English language. This will be primarily for those that are at the beginner's level. Depending on your prior skills, I might include some intermediate materials. The tutoring is offered for both public and or private sessions.

Third, the amount will start at $5 per hour (bidding is ony for those who wants the same hours on the same days of the week). All the money will go to the ESE Scholarship Fund.

Fourth, a special thanks to tpt_huy for the Vietnamese translation, m_cafe and plamie.

Lastly, thank you for your donation. Every little bit counts. May you be blessed with good health.

Hours To Be Arranged:
My schedule is flexible. We can discuss about the time that is most convenient for us to meet. Anytime beside my class hours Tue and Fri 10pm-midnight VN Time.

Private sessions:
I am offering private tutoring via:
Paltalk (UserID: CherishedLove and TieuThoBuiDoi),
Skype (UserID: TieuThoBuiDoi),
Yahoo (UserID:TieuThoBuiDoi),
MSN (UserID: TieuThoBuiDoi),
AIM (UserID: TieuThoBuiDoi81).

Here are some links to help answer some of your concerns:
http://tienganh.net/ese/4813-about-ese-scholarship.html
ESE Scholarship Applications - English Sharing Forum - ESEonline.net (http://tienganh.net/ese/ese-scholarship-applications/)
http://tienganh.net/ese/4623-result-for-ese-first-scholarship.html
ESE Scholarship Fund & Donation - English Sharing Forum - ESEonline.net (http://tienganh.net/ese/ese-scholarship-fund-and-donation/)
ESE Scholarship Questions & Answers - English Sharing Forum - ESEonline.net (http://tienganh.net/ese/ese-scholarship-questions-and-answers/)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào tất cả các bạn,

Trước tiên, TieuThoBuiDoi (TT) muốn nói lời cảm ơn đến GDPT, Jenna & m_cafe bởi TT đang mượn ý của cả 3 người để viết nên tiểu mục này. :-)

Kế đến, TT muốn mở rộng cơ hội cho những ai cần sự giúp đỡ trong việc phát âm tiếng Anh, đọc đúng ngữ điệu và biểu lộ cảm xúc bằng tiếng Anh. Điều này sẽ được chủ yếu dành cho những ai đang ở cấp độ của người mới bắt đầu học. Tùy thuộc vào các kỹ năng mà bạn đã có, TT sẽ bổ sung thêm những tài liệu trung cấp cho các bạn. Lớp học bao gồm cả lớp chung, công khai (ở room của ESE) và những lớp dạy kèm cá nhân cho các bạn.

Ngoài ra, những ai sẵn lòng muốn tài trợ cho lớp của TT, xin vui lòng cân nhắc từ $5/tiếng ( đối với lớp dạy kèm, các bạn có thể tăng giá thêm để lấy lớp trong trường hợp giờ học bạn mong muốn đã được lấy rồi) :-) )

TT muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tpt_huy đã giúp TT với bản dịch tiếng việt, cũng như cảm ơn m_cafe và plamie đã ủng hộ TT.

Cuối cùng, TT xin bày tỏ lòng biết ơn đến những ai đã, đang và sẽ ủng hộ, góp công cũng như góp của vào quỹ học bổng ESE. Mọi đóng góp dù nhỏ nhất, TT xin lấy làm cảm kích sâu sắc.

Thời gian biểu:
Giờ học với TT rất linh hoạt. Các bạn có thể hội ý giờ học với TT để đảm bảo sự thuận tiện cho cả hai bên. Ngoài giờ học ở lớp ESE vào các ngày thứ 3, thứ 6 lúc 10PM VN Time, TT sẽ có thời gian rỗi vào mọi lúc.

Lớp dạy kèm:
TT sẽ mở lớp dạy kèm cho những ai có nhu cầu thông qua:
Paltalk (UserID: CherishedLove and TieuThoBuiDoi),
Skype (UserID: TieuThoBuiDoi),
Yahoo (UserID:TieuThoBuiDoi),
MSN (UserID: TieuThoBuiDoi),
AIM (UserID: TieuThoBuiDoi81)

Thông tin chi tiết về Học Bổng ESE và một số vấn đề liên quan, các bạn vui lòng xem tại:
http://tienganh.net/ese/4813-about-ese-scholarship.html
ESE Scholarship Applications - English Sharing Forum - ESEonline.net (http://tienganh.net/ese/ese-scholarship-applications/)
http://tienganh.net/ese/4623-result-for-ese-first-scholarship.html
ESE Scholarship Fund & Donation - English Sharing Forum - ESEonline.net (http://tienganh.net/ese/ese-scholarship-fund-and-donation/)
ESE Scholarship Questions & Answers - English Sharing Forum - ESEonline.net (http://tienganh.net/ese/ese-scholarship-questions-and-answers/)