PDA

View Full Version : Chương trình này có thể giải quyết bất kỳ MÃ xác nhậnLolitapealo777
Jul 27, 2019, 07:39 PM
XEVIL (http://xrumersale.site/): NEW mềm sáng tạo để XÁC nhận là giải pháp tự động http://xrumersale.site/img/botmasterlabs_xevil3_en.png 1. Mạnh mẽ Neuronets: XEvil QUÉT có thể phá vỡ hơn 12.000 loại khác nhau của Mã xác nhận là, bao gồm cả như vậy của phổ biến, thích XÁC nhận Google ReCaptcha của v2, v3 (trong XEvil 4.0 Siêu sao!) Captcha.Com, SolveMedia, Bing-Mã Xác Nhận, Facebook-mã xác nhận và Ucoz-mã xác nhận, DLE-mã xác nhận, Dịch-Mã xác nhận, và rất nhiều loại khác! 2. Rất Cao tốc độ và chính xác: công nhận tốc độ 0,01 .. 0.02 thứ hai mỗi hình ảnh (nhưng chỉ có 1 thứ hai trong phiên bản DEMO!), XEvil có thể bỏ qua và giải quyết nhiều loại mã xác nhận với độ chính xác không phụ thuộc của khó khăn, biến dạng, tiếng ồn, fonts, màu sắc. Ngoại lệ là Google ReCaptcha-2 - khoảng 20-30 giây cho mỗi giải pháp: trên ReCaptcha-2 cần phải bấm vào rất nhiều hình ảnh trong đó đặc biệt với một sự chậm trễ. 3. Rất đơn giản UI: chỉ cần 3 chính nút để bắt đầu công nhận, vì vậy, nó dễ sử dụng với một rộng spectre chương trình của SEO LẦN, phân Tích, Khối lượng Auto-Đăng ký/Đăng/Gửi/Bruteforcing/Tệ khai Thác chương trình. Bạn đang đọc nó - nó hoạt động! ;) 4. Linh hoạt: logic của chương trình này được tạo ra với Lúa, vì vậy, nếu đó là cần thiết, bạn có thể điều chỉnh chức năng như bạn muốn. Quan tâm? ;) Chỉ cần Tìm kiếm ở google XEvil miễn Phí. miễn Phí phiên bản DEMO là có! Cảm ơn các bạn vì sự chú ý! :) Trang web miễn Phí phiên bản DEMO: http://XEvil.net/ (Miễn phí phiên bản DEMO rất hạn chế trong chức năng!) Trang web với bản đầy đủ với XEvil 4.0 Siêu: http://xrumersale.site/ Google ReCaptcha-2 đã bị phá vỡ! (http://komok.kz/showthread.php?p=26091#post26091), XRumer 19.0 + XEvil 4.0: lễ đăng trên 8 triệu trang web! (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?p=1521885#post1521885)